امیر سلیمی ثابت

آخرین

تیام شبکه

سازماندهی رک شبکه: آرایش رک و مشخص نمودن نودهای شبکه سازماندهی وقرار گیری تجهیزات شبکه در درون رک توزیع کابل در داخل رک مدیریت پچ پنل و تجهیزات شبکه درون…

ادامه مطلب

چای دبش

تجهیز و راه اندازی اتاق سرور: اجرای کف کاذب-کولینگ اتاق سرور-کابل کشی ساخت یافته-نصب تجهیزات اتاق سرور راه اندازی و ارتباطات: راه اندازی وارتباط ۲۵ نمایندگی در سراسر کشور -راه…

ادامه مطلب

کاسپین نیروپاک

ارتباط بین سازمانی ایجاد ارتباط بین شبکه از دفتر مرکزی به کارخانه  ارتباط دفتر مرکزی ایران با دفتر امارات متحده عربی ایجاد مرکز تلفن سانترال سازماندهی سرور کارخانه

ادامه مطلب