امیر سلیمی ثابت

Cpnd-Fiber

 

Cpnd-Fiber

آشنایی کامل :

با قوانین کابل کشی ساخت یافته در ساختار کابل های فیبرنوری،

با شناخت پارامترهای تست لایه فیزیکی شبکه

با شــناخت انواع کابل های فیبر نــوری و تـنوع اتصالات آن متناسب با شبکه های کامپیوتری و همچنین پارامتــرهای تست و آنالیــز فــیبر نــوری

http://farbin.ir/TrainingParticipantCV/116