امیر سلیمی ثابت

Cpnd-Cooper

 

آشنایی کامل :

با قوانین کابل کشی ساخت یافته در ساختار کابل های مسی

برندهای پسیو شبکه

با شناخت پارامترهای تست لایه فیزیکی شبکه و آنالیز نتایج تست های خطوط مسی

http://farbin.ir/TrainingParticipantCV/116