امیر سلیمی ثابت

کاسپین نیرو پاک

کاسپین نیروپاک

ارتباط بین سازمانی ایجاد ارتباط بین شبکه از دفتر مرکزی به کارخانه  ارتباط دفتر مرکزی ایران با دفتر امارات متحده عربی ایجاد مرکز تلفن سانترال سازماندهی سرور کارخانه

ادامه مطلب