امیر سلیمی ثابت

تیام شبکه

سازماندهی رک شبکه:

آرایش رک و مشخص نمودن نودهای شبکه

سازماندهی وقرار گیری تجهیزات شبکه در درون رک

توزیع کابل در داخل رک

مدیریت پچ پنل و تجهیزات شبکه درون رک

سازمان دهی و سرویس سخت افزار درون رک :

سرویس وبروز رسانی سرورهای HP

سرویس UPS

مدیریت شبکه:

نوسازی و توسعه، اتصال و چرخه حیات شبکه درون سازمانی و برون سازمانی

مدیریت شبکه درون سازمانی بوسیله سویچ cisco

مدیریت ودسترسی شبکه برون سازمانی توسط فایروال

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *